Tom Verhaar, directeur Fokker Terminal en ambassadeur van de Koningstunnel Coalitie overhandigde de eerste Koningstunnel toolbox aan wethouder Robert van Asten.

Verhaar: “Het is niet prettig dat de Koningstunnel dichtgaat maar ik ben er trots op dat wij als bedrijfsleven gezamenlijk zorgen met de gemeente dat de regio zo goed mogelijk bereikbaar blijft. Dat doen we door met medewerkers, bezoekers en leveranciers te communiceren over de afsluiting en met hen te communiceren straks de omrij routes te gebruiken of om alternatief vervoer te gebruiken zoals (deel) fiets, openbaar vervoer, (deel) scooter en/of (deel)auto.” Wethouder Robert van Asten is blij met de samenwerking met ondernemers: “Het is uiterst belangrijk dat er geen complete chaos ontstaat als de tunnel wordt afgesloten. Door goed met elkaar samen te werken en in te zetten op alternatieven kan de overlast worden beperkt.”