Koningstunnel deal met ondernemers

Koningstunnel afgesloten

Sluiting van 1 maart tot 1 oktober 2019

Mobiliteitshub deelvervoer Binckhorst

Het is nu zover, in de loop van april wordt er een mobilteitshub met deelauto’s en deelfietsen voorbereid op de Saturnusstraat (auto’s, ter hoogte van nr 91) en de Caballerofabriek (fietsen). Een tweede hub, met hulp van Borghese en Verweij, wordt voorbereid op het Maanplein met daarbij deelauto’s, -fietsen en -bakfiets. Begin april start de communicatie om gebruikers van het Binckhaven gebied, werknemers en bewoners uitgebreid te informeren en te enthousiasmeren.

Aanbod via Hely

Kijk op www.hely.com/binckhorst voor de (aanmeld)mogelijkheden.

Partners